Cập nhật bóng đá hằng ngày 24/7 | Bóng đá hằng ngày |
Liên hệ quảng cáo: Mr. Vũ: +84705251598, Zalo: (+84)705251598 , Email : bongdahangngay24@gmail.com

Sắp hết hạn đề cử nhân sự Đại hội LĐBĐVN lần thứ IX

Ngày đăng: 05/09/2022
Sắp hết hạn đề cử nhân sự Đại hội LĐBĐVN lần thứ IX

Theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 10, LĐBĐVN sẽ tổ chức Đại hội khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) vào trung tuần tháng 11/2022. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, LĐBĐVN đã thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban thuộc BTC Đại hội.

Ngay khi được thành lập, các Tiểu ban thuộc BTC Đại hội, trong đó các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban Đại biểu- Lễ tân- Nghi thức, Tiểu ban Tài chính cơ sở vật chất… đã tổ chức các cuộc họp phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong Tiểu ban để tiến hành các công tác chuẩn bị, đáp ứng chất lượng và tiến độ công việc.

BTC Đại hội đã hoàn thiện dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) và đã được các tổ chức thành viên của LĐBĐVN thông qua, làm cơ sở cho công tác tổ chức Đại hội.

Ngày 5/8/2022, BTC Đại hội đã gửi văn bản tới các tổ chức thành viên đề nghị đề cử nhân sự cho Ban chấp hành và Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

Một trong những điểm đáng chú ý trong Đề án nhân sự, đó là: Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX gồm 17 uỷ viên, trong đó có: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên. Tổ chức thành viên có quyền đề cử từ 01 đến tối đa 17 ứng cử viên tham gia Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX. Mỗi ứng cử viên phải được ít nhất hai Tổ chức thành viên đề cử bằng văn bản.

Ban Kiểm tra gồm: 01 Trưởng ban và 02 Ủy viên. Thành viên Ban Kiểm tra không được là ủy viên Ban Chấp hành. Tổ chức thành viên có quyền đề cử từ 01 đến tối đa 03 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (trong đó có 01 Trưởng Ban và 02 Ủy viên).

Các Tổ chức thành viên sau khi hoàn thiện Danh sách có thể gửi về LĐBĐVN ngay từ thời điểm này theo các cách sau: nộp bản gốc trực tiếp tới LĐBĐVN (hạn cuối 17h00 ngày 06/9/2022) hoặc qua chuyển phát nhanh (hạn cuối ngày 06/9/2022, tính theo dấu bưu điện) hoặc scan gửi tới hòm thư điện tử của LĐBĐVN là vanphong@vff.org.vn trước 24h00 ngày 06/9/2022. Sau ngày 06/9/2022, LĐBĐVN không tiếp nhận Danh sách đề cử nhân sự.

Nguồn Bongdaplus